Skip links

SUPPORT

Team Support

Förvaltning och support

Ett digitalt projekt kan se ut på olika sätt, alltifrån en enklare kampanjsida till ett större projekt som fortlöper över flera år. Oavsett vilken storlek ert projekt har så finns det alltid ett behov av support efter projektets slut. Med våra förvaltningstjänster kan ni vara säkra på att era projekt tas väl omhand även i förvaltningsfasen. Avantime har väletablerade processer för att hantera supportärenden oavsett akut karaktär eller redaktionellt stöd. Vi strävar efter att hålla våra kunder, och deras kunder, nöjda genom att hjälpa dem så omgående som möjligt så att deras dagliga arbete inte förhindras av tekniska problem.

Hur Avantime Support arbetar

Zendesk

Zendesk är ett smidigt ärendehanteringssystem som ger en enkel överblick över ärenden och processer. Avantimes supportavdelning använder Zendesk som lösning för att hantera alla inkommande ärenden från våra kunder. Zendesk ger flexibla kontaktytor som är integrerade med mailfunktioner för smidig hantering och uppföljning. På så vis kan redaktören följa hela processen under ärendets gång. Utöver det kan vi även erbjuda tillgång till webbaserad ärendeportal där ytterligare funktioner finns även god översikt över ärenden. Avantime support kan systemet utan och innan och hjälper gärna den som är i behov av ett eget internt ärendehanteringssystem att implementera Zendesk.

Övervakning

Samtliga webbplatser i vår support övervakas dygnet runt av mjukvaran Pingdom som ger larm vid minsta avvikelse. Avantimes support är alltid första instans som noterar om något inte följer ett givet mönster. Vårt SLA (Service Level Agreement) reglerar hur varje avvikelse skall hanteras från fall till fall. Vi har en intern kunskapsdatabas där frågeställningar och lösningar samlas med relaterade svar för att kunna erbjuda snabb service. Kunskaps-databasen byggs ut kontinuerligt och förenklar problemlösningsprocessen.

Service Level Agreement

Avantime Support erbjuder effektiv support och incidenthantering genom kategorisering efter prioritet och ärendetyp för att snabbt kunna se om åtgärd kräver djupare granskning av utvecklare eller problemlösning av support. Vår supportavdelnings arbetssätt präglas av ett tydligt ägarskap och ansvar över förvaltnings-processen. Vi kan erbjuda olika ledtider och behovsanpassad support utifrån överenskommelse som regleras i avtal mellan parterna.

Uppföljning och kontroll

Via de översiktsvyer som finns i webbportalen Zendesk kan båda parter få full insyn i hur ett ärende utvecklas och ”vandrar” mellan olika steg i processen och löses. Vi tillhandahåller även rapporter för uppföljning och kontroll. Möjlighet finns även att exportera data från Zendesk för att ta fram statistik som kan utgöra beslutsunderlag för att identifiera eventuella möjligheter eller anpassningar i systemet att utveckla.

Team Support

Hög upplevd servicegrad

Via vår support kan vi tillsammans med våra kunder vidareutveckla system och appar efter nya krav som uppstår tack vare vår dagliga kontakt med användare och slutanvändare. Vi blir en lyhörd partner som lär känna just er organisation och tar ansvar för ert system. Med inarbetade processer för användarstöd, felsökning, felhantering och hantering av nya önskemål hjälper vi er att spara både tid och pengar. Vårt mål, när dagen lider mot sitt slut, är att inga ärenden ligger kvar obesvarade.

Vill du veta mer om Team Support?

KONTAKTA OSS

Christoffer Berglund

Head of Sales

christoffer.berglund@avantime.se

Chongan Chan

Senior Technical Expert

support@avantime.se

Andy Larsson

Junior Technical Support

support@avantime.se