Koncept & branding

Koncept

Det allra viktigaste för att ett varumärke ska bli ihågkommet är att ha samma budskap över lång tid med en röd tråd genom samtliga kanaler. Det är väldigt viktigt att en potentiell kund får en bra och enhetlig upplevelse av ditt varumärke oavsett om det är på webben, i sökmotorn eller i sociala medier.

Avantimes kreativa team har metoderna, verktygen och kunskapen som krävs för att skapa ett lyckat koncept för hela digitala kundresan. Vi inleder alltid vårt samarbete med en gedigen förstudie där vi samlar in all information som finns tillgänglig och kommer sedan med en rekommendation för hur just ditt varumärke bör agera framåt.

När vi är överens skapar vi sedan ett koncept som sätter grunden för vad som ska sägas och hur det ska se ut. Detta används sedan som plattform för hur all kommunikation ska utformas för att ge en enhetlig upplevelse av ditt varumärke och kommunicera rätt sak på rätt sätt. Vi kan göra både mindre koncept för enbart webben eller ta ett större helhetsgrepp om fler digitala kanaler. Ditt behov avgör.

Branding

Branding handlar om att skapa rätt associationer, känslor, löften, förväntningar och upplevelse som gör att målgruppen vill gilla och vilja ha ditt varumärke.

Vi hjälper ditt ditt varumärke att navigera rätt så du träffar rakt i hjärtat hos målgruppen.

Behöver ditt varumärke ett lyft?

Våra metoder

Brand wheel

Vi gör en kartläggning av bolagets varumärke, dess attribut, fördelar, värde och personlighet för att sedan kunna etablera en Brand Essence som ska genomsyra er kommunikation.

Grafisk tolkning

Här jobbar vi fram en visuell identitet som är en grafisk tolkning av varumärkets personlighet. Det är ett visuellt uttryck för vad vi vill att varumärket ska säga. Den ska förmedla företagets vision och nytta.

Vi berättar gärna mer!

Linus Lindgren

Art Director