UX-design

Vi skapar användarvänlig design!

Det ska vara enkelt för användare, när de interagerar med ett system, webbsida eller digital produkt. Det är det vi i UX teamet jobbar med. Vi kan hjälpa dig att se vilka behov just ditt företag har.

Varför är en bra användarupplevelse viktig?

Skillnaden mellan att konvertera och tappa kunden till konkurrenter kan helt och hållet avgöras på hur smidig användarupplevelsen är. En bra design attraherar nya kunder, ökar nöjdheten hos befintliga kunder och säljer mer genom färre steg till konvertering.

UX tjänster vi erbjuder

UX Audit

Här utvärderar vi användbarheten av er design. Vi använder designprinciper för god design. För att visa hur er design kan bli mer användarvänlig.

Wireframing och prototyper

Wireframes är enkla prototyper av en webbsida eller app. De är ett bra verktyg när vi diskuterar innehåll och funktionalitet. Så skapar vi kvalitet tillsammans.

Effektkartläggning

Denna givande workshop gör vi med dig som kund, i uppstarten av ett projekt. Effektkartor är ett väldigt kraftfullt verktyg för att skapa mer affärsnytta. Metoden går ut på att fokusera på resultaten ni vill uppnå som organisation och funktionalitet som hjälper er nå dit!

Användarstudier

Vad vet ni om hur era kunder upplever era tjänster? Genom intervjuer och användartest tar vi reda på det! Här får ni veta vad som är viktigt för era kunder och varför de kanske lämnar ett köpflöde.

Behöver ni hjälp att utvärdera er användarvänlighet?

Tjänstedesign

Tjänstedesign även känt som “Service design” kollar mer på helheten kring din affär för att höja den totala användarupplevelsen mellan olika kanaler. Kort sammanfattat kan man säga att tjänstedesign ser över hela kundupplevelsen medan UX syftar till att höja upplevelsen i en specifik insats. Vi kan hjälpa dig att utveckla en användarfokuserad tjänstedesignstrategi som ser till helheten i din affär.

I ett tjänstedesignprojekt tittar vi på den samlade bilden av alla digitala (och traditionella) kanaler och utvecklar allt från strategi till innovativa lösningar för att möta hela kundresan. Vi tittar på hur vi attraherar nya kunder samt skapar merförsäljning och lojalitet hos befintliga kunder. I ett sådant projekt jobbar kreatörer, analytiker och strateger tätt tillsammans med övrig relevant kompetens för att skapa innovativa lösningar med tydlig mätbar effekt.

Vi som jobbar med UX på Avantime

Pernilla Mårtensson

UX-Designer