SMÅA — Ny digital infrastruktur

21800 nya medlemmar

1260% ökad konvertering

100% tracking av hela kundresan

1200% ökning av nya användare

SVERIGES STÖRSTA FÖRETAGARÄGDA MEDLEMSORGANISATION

SMÅA

Ny digital plattform

Ett nära samarbete där vi byggt upp en ny webbplats och skapat aktiviteter med syftet att stärka varumärkeskännedomen och öka antalet medlemmar.  

Avantime bidrar kontinuerligt med affärsutveckling genom fortlöpande insikter, varumärkesbyggande aktiviteter, kampanjer, leads och konvertering samt drift och vidareutveckling av plattformar och system. 

En tydlig och kritisk utmaning där SMÅA kontinuerlig förlorade medlemmar varje månad och hade samtidigt låg konvertering av nya medlemmar. En oroande trend som krävde ingående förståelse och en effektiv strategi för att vända trenden. 

Syftet var att identifiera de reella utmaningarna och problem som organisationen stod inför. Målet var att öka antalet medlemmar genom att göra medlemskapet mer tilltalande och samtidigt förhindra att nuvarande medlemmar lämnade organisationen genom att förbättra kommunikationen

En långsiktig kommunikationsoptimering och marknadsföringsstrategi som började i en ompaketerad närvaro från grunden. Projektet började med en kartläggning och genomlysning av det digitala ekosystemet – uppföljt av ny kommunikativ positionering  och senare ett nytt varumärkeskoncept. 

 

En initial marknadsundersökning samt nollmätning gav oss en klar inblick i de områden som behövde förbättras. Därefter påbörjades en förstudie för att upptäcka de ”pains” som fanns i organisationens befintliga digitala miljö. Vi genomförde en genomlysning av alla kanaler, konton och webbsidor för att få en helhetsbild av den nuvarande situationen. 

 

Genom att samla in och analysera data byggde vi insikter som låg till grund för vårt arbete. Dessa insikter var värdefulla när vi började designa och implementera den nya webbplatsen och digitala närvaron. 

 

För att förbättra analysen och spåra framsteg satte vi upp pixlar, tracking och taggar. Detta gav oss en bättre förståelse för hur våra användare interagerar med den digitala plattformen. 

 

Slutligen påbörjade vi en leadsgenererande ”always-on” marknadsföringskampanj för att attrahera nya användare och engagera dem.

En ny webb och informationsarkitektur i symbios med en always-on marknadsföringsstrategi bidrar till och skapar en positiv tillväxt med nya medlemmar. Det skapas även kontinuerligt starkare relationer med medlemmar som delar SMÅA’s värderingar och mål. Hittills har vi en ökad konvertering 1260% vilket gav 21800 nya medlemmar samt en 1200% ökning av nya användare.

Galleri

Fler case

Se alla case
Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!