Synch — AI applikation

Ökad lönsamhet

Effektiviserad resursanvändning

Kvalitetsförbättring

ADVOKATBYRÅ MED HJÄRTAT I INNOVATION

Synch

Kontraktsgranskning med AI

Vårt samarbete med Synch handlar främst om att stötta dem i att underlätta hanteringen av juridiska frågor genom att använda teknologi på bästa möjliga sätt. 

Kontraktsgranskning är en tidskrävande del av juristernas vardag och det finns mycket att vinna att frigöra deras tid till att fokusera på andra uppgifter. 

Syftet är att minska tiden som krävs för att granska och analysera juridiska kontrakt, öka noggrannheten och enhetligheten i kontraktsgranskningen och därigenom möjliggöra en effektivare fördelning av juristernas tid och kompetens för att hantera mer komplexa ärenden och ge bättre kundservice. 

Vi skapade en AI till att sköta grovjobbet i kontraktgranskning. Applikationen genererar därefter rapporter som guidar juristerna i vilka delar av GDPR som är uppfyllda och vilka som behöver kompletteras. 

Avantime använde Natural Language Processing och verktyg inom Deep Learning för att skapa en applikation som analyserar texten i ett personuppgiftsbiträdesavtal. 

En analys av ett personuppgiftsbiträdesavtal tar AI några sekunder istället för flera timmar för en människa. Med hjälp av AI-applikationen har vi minskat de operativa kostnaderna för kontraktsgranskning och ökat lönsamheten i företaget. 

Fler case

Se alla case
Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!