Synch

Teknik

AI – Artificiell intelligens

Design

UI Design
UX Design

Synch står för att juridiska tjänster ska tillhandahållas på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, såväl för stora, och etablerade företag som för små, snabbt växande start-ups.

Synch vill underlätta hanteringen av juridiska frågor, både genom att tillhandahålla paketerade lösningar och genom att använda teknologi på bästa möjliga sätt. På så sätt kan och vill Synch arbeta närmare sina klienter jämfört med traditionella advokatbyråer, lite som en inhyrd juristfunktion som är en del i den dagliga verksamheten.

Utförande

Genom att använda Natural Language Processing och verktyg inom Deep Learning skapade vi tillsammans med Synch en applikation som analyserar texten i en Data Processing Agreement. Applikationen genererar därefter rapporter som guidar advokaterna i vilka delar av GDPR som är uppfyllda och vilka som behöver kompletteras.

Insamling och klassificering av data var nödvändigt för att skapa Machine Learning (ML) modeller som utgör grunden till ett lyckat AI/ML projekt.

Utmaningar

Utmaningen är att frigöra advokaternas tid, lösningen finns i att använda AI till att sköta grovjobbet i kontraktgranskning. Vägen från idé till lansering är inte som man väntat sig: prioriteringar ändras och enkelhet är ett måste. Resultatet: en artificiell intelligens designad och utvecklad tillsammans med Synch och det digitala innovationsbolaget Avantime.

Resultat

Träningen av AI:n, som kräver domänexpertis, är en viktig komponent i AI/ML projekt. En analys av en hel DPA tar AI några sekunder istället för flera timmar för en människa, vilket resulterar i flera timmars arbete som advokaterna kan lägga på andra uppdrag.