Språkservice — Breddat affärsområde

+100% leads, flera gånger om

NORDENS STÖRSTA ÖVERSÄTTNINGS- OCH TOLKTJÄNST

Språkservice

Ett breddat affärsområde

Ett samarbete där vi byggt upp en ny digital infrastruktur och skapat aktiviteter med syftet att stärka varumärkeskännedomen och öka antalet medlemmar.  

Avantime bidrog med affärsutveckling genom fortlöpande insikter, varumärkesbyggande aktiviteter, leads och konvertering. 

Språkservice har en stark position inom tolkförmedling och ville växa inom affärsområdet översättningar. Trots att översättningsverksamheten har funnits som en del i organisationen i många år har den en betydligt lägre omsättning än tolkverksamheten. Marknaden för översättningsverksamhet skiljer sig från tolkverksamhet.  

 

Översättningsmarknaden präglas av hög konkurrens med många aktörer där majoriteten av affärerna sker genom direktkontakt med beställaren medan tolkverksamheten enbart upphandlas genom offentliga upphandlingar och avtal.  

Språkservice ville stärka sin position på översättningsmarknaden mot privata aktörer, öka marknadsandelen och öka antalet affärer.

Genom smart och kostnadseffektiv digital annonsering via Google, en gedigen analys och mätning av webbplatsen kunde vi konvertera väldigt många nya affärer på kort tid. Mätningen gav oss också de insikter som krävdes för att optimera hemsidan utifrån bransch, specialistområde och kundbehov. 

 

Parallellt med detta gjorde vi även ett rejält SEO-arbete så att Språkservice kunde ranka högre i det organiska söket på Google. Språkservice kunde tidigt i samarbetet räkna hem investeringen och idag är det inte bara det snabbast växande affärsområdet utan även det mest lönsamma. 

De digitala kanalerna är utan tvekan de viktigaste försäljningskanalerna och tack vare mediets effektivitet och mätbarhet kan Språkservice enkelt räkna på lönsamheten i varje kampanjinsats. Baserat på grundarbetet fortsatte samarbetet med en re-design av hemsidan och native-appar samt mer annonsering. 

Språkservice har dubblerat antalet leads in från webben flera gånger sedan samarbetet inleddes.  

 

”Vi är väldigt nöjda med Avantimes tjänster. Idag har vi stenkoll på siffrorna och ser ett stadigt ökande inflöde av nya leads. Inte bara i stor volym utan väldigt kvalificerade leads, vilket gör att vi får in nya bra och långsiktiga kunder.” 

Björn Touqan, Head of Sales Språkservice 

Galleri

Fler case

Se alla case
Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!