Vesivek — Intelligent säljsystem

45% konverteringsgrad i nya systemet

2600 nya relevanta prospekt

88% ökning av bokade möten

NORDENS STÖRSTA TAKRENOVERINGSFÖRETAG

Vesivek

Ett intelligent säljsystem

Ett samarbete där Avantime stöttar Vesivek att bli den aktör som bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter först tänker på när det är dags för ett takbyte. 

Vesivek vill nå sin målgrupp utifrån närhet till sina tillgängliga kranbilar och produktionsprocess, handlade uppdraget om att identifiera och koppla samman fastigheter i behov av takbyte och taktjänster med Vesiveks säljavdelning på ett nytänkande och funktionellt sätt. 

Syftet var att öka antalet relevanta inkommande prospekt till säljavdelningen och därigenom kunna öka konvertering och effektivisera säljarnas tid. Målet var att kontinuerligt nå rätt beslutsfattare, definiera de mest effektiva kanalerna för upphandling av takrenovering samt facilitera en lämplig process för relationsbyggande marknadsföring. 

För att erbjuda säljarna vetskap om fastigheter som är i behov av ett nytt tak samt utesluta redan renoverade tak, kopplade vi ihop lantmäteriets geo data-funktion med ett postnummersök. Detta vävde vi sen ihop med relevant data så som fastighetstyp, byggnadsår och ägarstruktur. Flygfoto underlättar även den initiala identifikationsfasen för säljarna för att få en visuell bild av takskicket.  

De relevanta prospekten filtreras ut i en CRM-databas som underlättar och skapar en naturlig kanal för prospektering och påbörjan av relationsbyggande aktiviteter mellan säljare och beslutsfattare. 

Säljarna får nu snabbt all information de behöver på en samlad plats och kan enkelt avgöra om kunden är varm eller kall. Det nya systemet har en konverteringsgrad på 45%, genererat 2600 nya relevanta prospekt och faciliterat 88% bokade möten (takkontroller). 

Fler case

Se alla case
Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!