Avantime
din ledande Backend byrå

Vi hittar den bästa Backend-lösningen för dig!

Behöver ditt företag hjälp med server-side-utveckling? Våra backend-utvecklare hjälper dig från behovsanalys till leverans och uppföljning.

Vi har stor kompetens inom integrationer, databaser och server-side funktionaliteter och hjälper dig att hitta den allra bästa lösningen för just ditt företag.

Vi är experter på många olika ramverk och programmeringsspråk såsom C#, .net core, .net, Azure, Kubernetes, Entity Framework.

Avantime är en ledande Backend-byrå. Vi har kontor i Stockholm, Örebro och Luleå.

Vad är Backend-utveckling?

Inom IT använder man sig ofta av uttrycken ”frontend” och ”backend”. Frontend är enkelt uttryckt det som användaren ser på sin skärm, och backend handlar om processerna som sker ”bakom kulisserna” på en webbplats eller i mjukvara. Ofta benämns backend som ”server-side”, vilket då syftar till den kommunikation och funktionalitet som hanteras av servrar eller databaser.

Backend kallas ofta för webbplatsens hjärna. Det är oftast på serversidan som avancerade funktioner såsom server/databaskommunikation, datalagring, betallösningar och säkerhetsfunktioner sker.

Avantimes backend-utvecklare har bred kompetens i de flesta moderna utvecklingsverktyg och utvecklingstekniker på marknaden. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och nyheter i branschen, och du kan därför känna dig trygg med att våra utvecklare alltid har tillgång till det senaste inom backend-utveckling.

Några av verktygen vi använder idag:

 • C#
 • .net core
 • .net
 • Azure
 • Kubernetes
 • Entity Framework

Programmeringsspråk, ramverk och verktyg

.net

.net är en utvecklingsplattform med öppen källkod som är skapat av Microsoft för utveckling av många olika typer av applikationer. Plattformen används av över 5 000 000 utvecklare över hela världen.

 

.net core

En utvecklingsplattform som underhålls av Microsoft och .NET Communityt. En nyutveckling av .net som bygger på grunderna från .net, men är utvecklat för moderna applikationer.

Det är ”cross-platform”, vilket betyder att det fungerar på Windows, macOS och Linux, på olika typer av enheter (devices), i olika molnlösningar och i inbyggda/inbäddade system (embedded).

 

C#

Ett av de vanligaste programmeringsspråken inom .net-plattformen. Det är ett objekt-orienterat språk som utvecklats av Microsoft. C# kan även användas för att göra bland annat grafiska program i Windows, systemtjänster och DLL-filer.

 

Azure

Microsoft Azure är en av de branschledande molnplattformarna för att automatisera och förenkla distribution av en applikation. Eftersom det är en molntjänst handlar det om en grupp molntekniker som tillsammans erbjuder ett utbud av funktioner och komponenter för att lagra data och exekvera applikationer. Data lagras på flera olika platser och hämtas först när den behövs eller efterfrågas. Det Azure alltså gör är låta sina kunder lagra och köra sina program och filer på deras servrar som finns utspridda över hela världen.

Microsoft Azure består av tre olika grundkomponenter:
 • Lagringsdel – tar hand om all datalagring
 • Beräkningsdel – exekverar applikationen
 • Fabric-del – administrera och övervaka mjukvaran i plattformen

 

Kubernetes

Moderna appar byggs i allt högre grad med hjälp av containrar, det vill säga mikrotjänster förpackade med beroenden och konfigurationer. Kubernetes (uttalas ”koo-bär-nett-iss”) är programvara med öppen källkod för distribution och hantering av dessa containrar i stor skala, och det är även det grekiska ordet för ett fartygs rorsman eller en pilot. Skapa, leverera och skala containeriserade appar snabbare med Kubernetes, som ibland kallas ”k8s” eller ”k-eights”.

 

Entity Framework

För att arbeta med databaser i C# använder man ofta Entity Framework (EF). Det är ett ORM-system (objekt-relationell mappning), som låter en skriva kod som om det vore vanliga objekt, istället för att manuellt skriva SQL-kod, exekvera den och därefter konvertera resultatet till objekt.

 

Docker

Används för att köra andra operativsystem på vår egen dator, eller operativsystem paketerade tillsammans med programvaror. Docker kallar en sådan samling av operativsystem och programvara för en image som körs i en container. Man kan till exempel starta upp en container som bygger på en image med Linux, Apache, PHP och MySQL, och vi kan använda det utan att behöva installera dessa programvaror på vår egen dator.

Exempel på tjänster som vår backend byrå levererar

 • Behovsanalys
 • Planering
 • Lösningsförslag
 • Utveckling
 • Testning
 • Leverans
 • Uppföljning
 • Underhåll

Få kostnadsfri rådgivning

Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv kort vad du behöver hjälp med i formuläret nedan, så återkommer vi så snart vi kan med förslag på tid för en kostnadsfri rådgivning.