DNB Eiendom — Ny design

Ökad trafik

Ökade konverteringar

Relevanta effektiva mätpunkter

Norges ledande bostadsmäklare

DNB Eiendom

Ny design och användarresa

Ett långvarigt samarbete sen 2016 där det övergripande uppdraget främst handlar om att förstärka DNB Eiendom’s marknadsledande position samt kontinuerligt förenkla och automatisera säljprocessen. I dagsläget jobbar Avantime som ett extended team till DNB Eiendoms affärsutveckling och IT. 

DNB Eiendom hade identifierat att deras webbplats inte längre levde upp till de förändrade behoven och förväntningarna deras kunder hade.  

Syftet var att skapa en ny digital resa med mål att öka konverteringsfrekvensen och engagemanget på webbplatsen, samt samla mer data om besökarnas beteende för att fatta mer informerade beslut.  

Avantime och DNB Eiendom genomförde en gedigen förstudie med målet att implementera ett nytt designramverk för webben. Hela processen baserades på See-Dream-Think-Do-Care-modellen, en marknadsföringsstrategi som delar kundens resa i fem faser: se, drömma, tänka, göra och vårda. Den är användbar eftersom den hjälper företag att förstå och svara på kundens behov i varje skede av beslutsprocessen, vilket ökar chansen att konvertera intresserade kunder till lojala följare. 

 

Vi implementerade designramverket för webben baserat på See-Dream-Think-Do-Care-modellen (SDTDC). Befintliga och nya sidor struktureras upp i en sitemap för att definiera i vilken fas av ramverket de hör hemma. Efter ett insiktsdrivet arbete kunde en löpande implementering rullas ut med fokus på Dreamer-journey (kundresa för potentiella köpare) och Seller-journey (kundresa för säljare). Designen kunde snabbt komma från skiss till livemiljö genom ett tight samarbete mellan våra specialistteam och kund. Vi skapade en optimerad kundresa och implementerade en anpassad grafiska profil för digital tillämpning. 

 

Snabba tester och en iterativ designprocess kunde genomföras med analyser i Google Analytics och ett ständigt testande av hur den nya designen presterat. Genom denna process kunde det effektivt kartläggas var avhopp skedde och vad som påverkar konvertering. Men redan i förväg kunde mycket av optimeringsjobbet göras genom VAS, ett verktyg som analyserar design ur användarsynpunkt baserat på AI. Efter lansering fortsatte vi förfina kundresan med hjälp av A/B tester. 

 

 

Den tekniska lösningen är ett Headless CMS som samspelar med flera verksamhetssystem och ett tjänsteorienterat gränssnitt. Frontend är utvecklat i React med en integration mot Vitec för en säker digital hantering av data, publicering av prospekt, bilder och beskrivningar av fastigheter. Till detta finns en vidareutvecklad databas av potentiella köpare – ett bostadsköparregister – med tillhörande funktioner. 

 

En del för att stärka det övergripande arbetet var att ta fram en WCAG anpassad webbplats, Web Content Accessibility Guidelines, som gör information och digitala tjänster tillgängliga och användbara för alla. 

 

Avantime har även försett DNB Eiendom med riktlinjer för framtagning av fotobibliotek, guidebook för användning av grafisk manual, element för redaktörerna och ett UI-bibliotek för olika användningsområden.

Den nya designen har gett positiva resultat direkt, den mätning som gjorts efter att vi gått live visar att både trafiken i helhet och antalet konverteringar ökat. Den nya designen ger också möjlighet att kunna mäta rätt sak på rätt ställe. Nu kan vi sätta rätt KPI:er utifrån en design som är utformat efter just dessa individuella mål. SDTDC-modellen gör att vi kan bygga en mycket mer komplex och skräddarsydd kundupplevelse än vad de mer traditionella modellerna tillåter. 

 

”SDTDC-ramverket har verkligen hjälpt oss och det har varit ett fantastiskt fint samarbete med design- och analysteamen i det här initiativet. Vi har nu en webbsida som andas samtid och vi kan redan se positiva resultat, både kommersiellt men framförallt från ett användarvänlighetsperspektiv, efter väldigt kort tid.” 

säger Erik Werner, Lead digital development på DNB Eiendom  

Galleri

Fler case

Se alla case
Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!