DNB Eiendom — Optimerad säljprocess

Kraftig ökad marknadsandel

Norges största databas för fastighetsköpare

Enhetlig styrning av säljprocessen

NORGES LEDANDE BOSTADSMÄKLAR

DNB Eiendom

Optimerad säljprocess

Ett långvarigt samarbete sen 2016 där det övergripande uppdraget främst handlar om att förstärka DNB Eiendom’s marknadsledande position samt kontinuerligt förenkla och automatisera säljprocessen. I dagsläget jobbar Avantime som ett extended team till DNB Eiendoms affärsutveckling och IT

Med vetskapen att majoriteten av bostadsköparna också har som avsikt att avyttra sitt befintliga boende ville vi hitta effektiva digitala kopplingar som stöd till mäklarna att generera potentiella leads. 

Vi valde att integrera mäklarnas visningsapp med det befintliga CRM systemet och kunde på så vis snabbt fånga upp kontakten och därigenom ge mäklarna en chans att börja bearbeta i ett tidigt skede.  

 

Detta stöttades av en övergripande och anpassad teknisk lösning som Avantime i tätt samarbete med DNB Eiendom har tagit fram som sträcker sig från första besöket mellan mäklare och fastighetsägare hela vägen fram till kontrakt. Detta gäller både nyproduktion och befintliga fastigheter. 

 

Bland lösningarna fanns appar som mäklaren använder vid försäljning med koppling mot bakomliggande verksamhetssystem för en säker digital hantering av data, publicering av prospekt, bilder och beskrivningar av fastigheter samt budgivning via BankID. 

 

Lösningen hanterar också tips och leadshantering av bolån till banken. I botten ligger ett headless CMS som samspelar med flera verksamhetssystem och ett tjänsteorienterat gränssnitt. 

Den ökade mängden leads bidrog till ökade marknadsandelar där DNB Eiendom idag anses vara Norges största fastighetsmäklare. 

 

DNB Eiendom har en enhetlig styrning av sin säljprocess och har sedan samarbetet började med Avantime kraftigt ökat sin marknadsandel. DNB har också tack vare lösningen, Norges största databas med aktiva fastighetsköpare – Bolikøperregister.  

Galleri

Fler case

Se alla case
Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!