Annonstillägg påverkar Ad Rank

Vad är ett annonstillägg?

Annonstillägg sammankopplas med annonsen och visar mer företagsinformation till exempel företagets adress, telefonnummer, fler länkar till olika sidor eller rabattkuponger. Annonstilläggen gör att textannonserna tar upp större plats på sökresultatsidan och därmed trycker ned det organiska resultatet längre ned på sidan. Tidigare premierades sökmotoroptimering och annonsernas utrymme på sidan var mindre. Men med dessa förändringar blir det tvärtom. Annonsörerna får större och större utrymme.

Google vill att annonsörerna ska lägga till annonstillägg till sina textannonser. Annonstilläggen administreras via Google Ads. De annonsörer som inte hänger med kommer inte att kunna konkurrera på samma sätt med andra som använder sig av tilläggen. De som använder tilläggen kommer att få möjlighet till bättre annonspositioner på sökresultatsidorna.

Följande annonstillägg finns att välja mellan (nya tillkommer kontinuerligt):

  • Adresstillägg
  • Samtalstillägg
  • Webbplatslänkstillägg
  • Produkttillägg
  • Sociala tillägg
  • Annonstillägg för dynamisk sökning
  • Apptillägg
  • Recensionstillägg

Vad är Ad Rank?

För att bestämma position samt hur mycket annonsören betalar varje gång någon klickar på en annons använder Google sig av något de kallar för Ad Rank. Ju högre en annons rankas desto högre position visas annonsen på. Ad Rank beräknas genom att ta sökordets kvalitetsresultat multiplicerat med hur mycket annonsören är villig att max betala för ett visst sökord/fras (maxbud). Alltså hur mycket de kan tänka sig att betala för att ett visst sökord/fras ska trigga en annons att visas och att någon sedan klickar på annonsen. I och med ovan beskrivna förändringar tar de nu även in annonstilläggen i beräkningen.

Kvalitetsresultatet bestäms på en skala från 1-10 där tio betyder att annonsen är extremt relevant. Ett kvalitetsresultat på 10 uppnås oftast endast av sökord som innehåller annonsörens varumärkesnamn. Kvalitetsresultatet bestäms utifrån följande parametrar:

Den viktigaste parametern är klickfrekvensen. Klickfrekvens beräknas genom att ta antalet klick på annonsen dividerat med hur många gånger annonsen har visats för de som söker på sökord knutna till annonsen i procent. Tillexempel så har annonsen visats 1 000 gånger, klickats på 100 gånger 100/1 000 i procent = 10 % klickfrekvens.

Då Google eftersträvar relevans så är det inte så konstigt att man använder klickfrekvensen som ett mått på kvalitet. Ju större andel som klickar på annonsen desto mer relevant kan man tänka sig att användarna uppfattar annonsen.  Med annonstilläggen blir annonserna större vilket ofta kommer att leda till högre klickfrekvenser. Google tar betalt per klick och tjänar således mer pengar, dessa annonser kallas även för Google ads.

Google premierar de annonsörer som erbjuder deras sökare relevanta annonser genom att de får synas på högre positioner till ett billigare klickpris:

Nedan beskrivs förenklat hur Ad Rank påverkar klickpris och annonsposition.

Alla högkvalitativa annonser kan visas på de högsta positionerna så länge deras kvalitetsresultat och klickbud överstiger en viss gräns. Med de nya förändringarna räknar Google även in hur annonstilläggen kan tänkas påverka annonsernas resultat. Högst tre annonser kan visas samtidigt på de högsta positionerna. Nedan visas ett exempel på hur annonsörernas annonser kan visas på olika positioner.

Vad anser då Google vara en relevant och högkvalitativ annons?

För att annonser och sökord ska räknas som relevanta ska de kopplas samman så att sökorden alltid finns med i annonstexten. Helst i rubriken samt på målsidan (sidan man kommer till när man klickar på annonsen).

I stora annonseringskonton där man inte har möjlighet att skapa upp annonser med varje specifikt sökord i rubriken använder man sig av ”Infogning av sökord”. Det innebär att de sökord som är kopplade till annonsen infogas automatiskt i rubriken eller i annonstexten när någon söker efter det ordet.

Lär mer om infogning av sökord här.

De annonser där sökorden finns med i rubriken tenderar att ge en högre klickfrekvens. Som vi vet sedan tidigare ger högre klickfrekvens ett högre kvalitetsresultat vilket leder till högre positioner till ett billigare pris. De annonser och sökord med hög klickfrekvens får högre Ad Rank vilket möjliggör att annonstilläggen visas, vilken i sin tur kommer att göra att annonserna visas i bättre positioner.

Konvertering

Hittills har vi bara beskrivit vägen till klicket på annonsen. Men det som är ännu viktigare är vad som händer efter att en person klickat på en annons. De som spenderar pengar på annonsering vill antingen sprida sitt varumärke och kännedom eller locka besökaren till att uppfylla något när de väl kommer in på annonsörens sajt.

Det kan tillexempel vara att de ska köpa något, skriva upp sig för ett nyhetsbrev eller något annat. De flesta har i alla fall ett mål och förhoppningsvis en tanke om hur mycket det får kosta att en besökare uppfyller det målet (konverterar). Varje uppfyllt mål kallas för ”konvertering”.

Tänk er en e-butik som endast säljer en viss bok. Deras kostnader för att sälja en bok är 100 kr. De säljer boken för 300 kr och vill ha en vinst på 100 kr per såld bok. Kvar för annonsering finns då 100 kr. Om de lyckas hålla annonseringskostnaden per såld bok till under 100 kr kommer de att uppnå sitt mål.

300 kr – 100 kr för kostnader – 100 kr till vinst = 100 kr kvar för annonsering.

E-butiken har en marknadsföringsbudget på 10 000 kr. Om varje klick på deras annons kostar 5 kr kommer de tillslut att få 2 000 klick på sin annons. Av de 2 000 personer som tittat på boken på deras sajt är det 6 % som köper boken. Om ni tittar i tabellen nedan ser ni att en klickkostnad på 5 kr per klick och en konverteringsgrad på 6 % ger en annonseringskostnad per bok på 83 kr. De har alltså lyckats hålla sig under 100 kr och annonseringen kan anses vara mycket lyckad.

10 000 kr i budget/5 kr per klick = 2 000 klick. 2 000 personer tittar på boken * 6 % köper boken = 120 sålda böcker. 10 000 kr i budget / 120 sålda böcker = en annonskostnad på 83 kr per bok.

Tabellen ovan illusterar hur en dyrare klickkostnad kräver en högre konverteringsgrad och tvärtom. Som vi beskrivit ovan så påverkar annonserna och sökordens resultat priset man betalar per klick och relevansen påverkar personerna som klickar på annonsens vilja att genomföra sajtens mål. Om sidan man hamnar på efter att man klickat på annonsen uppfyller det besökaren sökte efter kommer konverteringsgraden att bli högre. Konverteringsrad = antalet som genomför tillexempel ett köp dividerat med antalet som klickat på annonsen i procent. Ju högre konverteringsgrad desto billigare konverteringar. Det är därför väldigt viktigt att sidorna man skickar besökarna till ifrån annonserna väl överensstämmer med de sökord och annonser man lockat till sig besökaren med.

Om man som annonsör väljer att lägga till sidlänkar som annonstillägg är det viktigt att även de länkarna leder till bra innehåll för besökaren. Annonsören betalar samma pris för ett sådant klick som ett klick på annonsen.

Vill du utbilda dig inom Google analytics?

google laptop

Google Ads byrå – Avantimes Google Ads experter hjälper dig

Avantime är en ledande Google Ads byrå. Våra konsulter är baserade i Stockholm, men jobbar med kunder i hela norden. Avantime har förutom kontor i Stockholm, även team i Örebro och Luleå.

Vi berättar gärna mer!