Skip links

Webbanalys

Att samla in relevant webbstatistik kan vara klurigt. Vad ska mätas? Hur ska datan tolkas? Vilka siffror är releventa och hur skapar man rätt rapporter? I vårt arbete som webbanalytiker möter vi varianter av dessa utmaningar varje dag.

Webbanalys handlar i grund och botten om att analysera och förstå trafiken till en webbplats med målet att locka rätt besökare. Mätning av trafiken till och besökarbeteendet på er webbplats är essentiellt för att ta rätt beslut kring framtida marknadsaktiviteter och digitala investeringar.

I strukturerade och kontinuerliga webbanalysmöten går vi på Avantime, tillsammans med uppdragsgivaren, igenom webbstatistik, digitala kampanjer och andra informationskällor med målet att attrahera fler och rätt besökare. Vi kallar dessa möten för webbråd.

Mål och nyckeltal för webbplatsen

Vi hjälper våra uppdragsgivare att sätta upp lämpliga mål och nyckeltal (ofta kallade KPI:er) som är specifika för er verksamhet. Under varje webbråd mäter vi måluppfyllelsegraden, identifierar eventuella brister på webbplatsen och ger förslag på åtgärder.

Val av webbstatistiksystem

Att använda ett webbstatistiksystem som passar de behov, den verksamhet och den organisation man har är en grundförutsättning för att kunna arbeta effektivt med webbanalys. Avantime Marketing har erfarenhet av flera generationer av webbstatistiksystem, vilket gör att vi känner till både för och nackdelar med respektive system. Vi är därför ofta med och hjälper våra uppdragsgivare att välja webbstatistikverktyg. Bland de vanligaste webbstatistikverktygen vi arbetar med idag återfinns bland annat Google Analytics, Matomo/Piwik och Adobe Analytics/SiteCatalyst.

A/B tester

För dig som kommit lite längre med webbanalys och digitala kampanjer så är A/B tester ett naturligt nästa steg. Vi hjälper våra uppdragsgivare att optimera de konverteringsflöden som ni har på er webbplats, detta med hjälp av A/B-tester och multivariabla tester som går ut på att man testar olika varianter av ett flöde mot varandra. På så sätt kan vi enkelt se vilken av dem som genererar bäst resultat i form av färre avhopp och fler konverteringar. Inte sällan når vi flera hundra procents förbättringar. Läs mer om A/B-tester.

Ta nästa steg med webbråd

Oavsett er organisations behov så kan Avantime Marketing bidra till att förbättra era digitala kanaler via ett effektivt webbanalysarbete, så läs gärna mer om vårt webbrådserbjudande.

Utbildningar inom webbanalys

Vi erbjuder även generella utbildningar inom webbanalys samt mer specifika utbildningar i olika webbstatistiksystem som till exempel Google Analytics, Matomo/Piwik och Adobe Analytics/SiteCatalyst.

Kontakta oss för en diskussion kring hur ni kan dra nytta av webbanalys, eller hör av dig till Avantimes webbanalysexpert Erik Nettelbrandt på 0734 03 11 21 eller erik.nettelbrandt@avantime.se.