Matomo Analytics (Piwik)

Matomo är en plattform för webbanalys och är ett alternativ till de konkurrerande webbstatistiksystemen Google Analytics och Adobe Analytics. Matomo Analytics hette tidigare Piwik och används allt oftare i Sverige.

Matomo är ett öppen källkodssystem. Du har möjligheten att själv välja om du vill drifta den på egna servrar, i molnet eller köpa Matomo som en molntjänst.

Utbildning Matomo Analytics

Avantime erbjuder både anpassade kurser/workshops och öppna/schemalagda kurser och utbildningar i Matomo Analytics för att till exempel lära sig hur man hittar runt i verktyget, hur olika funktioner fungerar, hur man skapar, tolkar och arbetar med rapporter med mera.

Anpassade kurser formas efter er organisations installation, förutsättningar och krav. Vi bestämmer innehåll, tid och utformning tillsammans med beställaren. De schemalagda kurserna i Matomo Analytics är öppna för alla och ges på vissa specifika datum.

Support, råd och stöd

Avantimes erfarna webbanalyskonsulter hjälper och stödjer våra uppdragsgivare med att identifiera och definiera nyckeltal/KPI:er. Vidare arbetar vi aktivt med webbanalys och Matomo Analytics för att förbättra både webbplatsens innehåll och struktur och olika trafikdrivande aktiviteter (e-postmarknadsföring/marketing automationsociala medier (SMM)banners/displayannonsering, affiliatesystem, länksamarbeten, sökmotoroptimering).

Open Source – Ingen licenskostnad

En stor fördel med webbstatistikverktyget Matomo Analytics är att det är ett open source system. InnoCraft heter företaget bakom Matomo med säte på Nya Zeeland.

I och med att Matomo Analytics är ett open source system är det också gratis. Observera dock att det finns flera så kallade plugins som kostar pengar.

Om man jämför med ”molnverktyg”/SaaS-lösningar som vi vant oss vid att de flesta webbstatistiksystemen är  så tillkommer det en del andra kostnader, till exempel driftskostnader. Om man väljer att drifta själv så kan man inte räkna med bara serverkostnaden utan man behöver ta höjd för alla i många fall svåridentifierade kringkostnader kring att drifta ett system som till exempel konfigureringskostnader, övervakning, specialistkompetens för att hantera applikationen, kostnader vid identifiering av problem etc.

Funktionalitet i Matomo Analytics

Matomo Analytics innehåller alla nödvändiga standardrapporter som till exempel mest besökta sidor, mest refererande webbplats, sökfraser från externa sökmotorer och teknikrapporter som till exempel använda operativsystem, webbläsare och skärmupplösning.

Denna typ av rapporter finns i princip i alla webbstatistiksystem och utgör kategorin ”standardrapporter”. Det finns även mer avancerade funktioner som till exempel möjlighet att segmentera, skapa egna rapporter (via ett plugin), rapporter för sociala medier, realtidsrapporter, flödesanalys etc.

Mer mätning krävs i Matomo Analytics

I likhet med många andra webbstatistiksystem så mäter Matomo Analytics mycket med sin standardversion. Detta räcker till mycket, men snart ”går man in i väggen”.

Mätning av det som sker på en sida (ofta benämnt händelser) mäts inte med automatik. För att få mätning på plats av dessa händelser så krävs en del logik/anpassningar/kodning. Nedan ges några exempel på sådana hänselser/funktioner:

  • Händelser i sidor
  • Icke-träffar i interna sökmotorns index
  • Felhantering
  • Brutna länkar/404:or
  • E-postlänkar
  • Telefonlänkar
  • Dela/gilla funktioner till sociala medier
  • Specifik data som författare, taggar, kategorier, sidtyp, inloggning etc.

Avantime hjälper er att kartlägga vilka anpassningar som krävs, tar fram instruktioner till utvecklarna och verifierar den insamlade datan. När insamlingen väl är igång hjälper vi våra uppdragsgivare med att tolka informationen, identifiera åtgärder och optimera webbplatsen och trafikdrivande insataser.

Migrera data från Google Analytics till Matomo Analytics

På grund av olyckliga ”bråk” mellan EU och USA avseende personuppgifter i Facebook som skickas till USA har även webbstatistiksystem ”drabbats” eftersom det finns uppgifter i webbstatistiksystem som kan kallas personuppgifter.

På grund av de domar i EU-domstolen som blivit resultatet av dessa bråk så är det många som ser över sitt val av webbstatistiksystem och funderar på ett byte. Många byter till Matomo Analytics som har bra system inbyggda för att hantera dessa personuppgifter. Google Analytics är det i särklass största webbstatistiksystemet i Sverige och världen. Detta gör att det är många som vill byta från Google Analytics till Matomo Analytics.

I samband med byten av system så uppstår frågan hur man ska se på statistik innan och efter bytet av webbstatistiksystem. Matomo erbjuder en möjlighet att migrera data från Google Analytics till Matomo Analytics.

Vi berättar gärna mer!