Skip links

WEBBANALYS

WEBBANALYS

Adobe Analytics

Adobe är ett av världens största företag inom webbstatistik och webbanalys och några av flaggprodukterna från Adobe heter Adobe Analytics (tidigare SiteCatalyst). Adobe Analytics är det “traditionella” webbstatistiksystemet och det verktyg flertal kunder använder. De allra flesta börjar med att använda detta verktyg, men det blir mer vanligt att man även utökar till att använda till exempel, Social Analytics, SearchCenter och/eller Survey i kombination med Adobe Analytics.

Ett webbstatistikverktyg

Adobe Analytics innehåller det mesta som våra uppdragsgivare normalt frågar efter i ett webbstatistiksystem – inte allt, men mycket. Här kan man skapa helt egna rapporter, få översiktsrapporter och man har även möjlighet att sätta upp mål och mäta utfall mot sina mål. Man kan även se utgående länkar och har möjlighet att schemalägga och distribuera ut vilka rapporter som helst, till vem som helst och när som helst. Adobe Analytics är en SaaS (Software as a Service) är en molntjänst som är en årsbaserad tjänst, vilket innebär att man inte behöver investera i någon hård- eller mjukvara.

Teknik

Adobe Analytics statistikdata byggs upp med hjälp av ett JavaScript som är en sidkod, som läggs in på hemsidans sidor. I normala fall integrerar man Adobe Analytics med webbpubliceringssystemet (till exempel Episerver), det vill säga att man hämtar data från webbpubliceringssystemet och “skjuter in” detta i sidkodens parametrar. All data som finns på hemsidan kan samlas in och sedan analyseras. Man kan analysera data från en mängd olika källor, till exempel bannerkampanjer, köpta sökord (PPC), nyhetsbrev, RSS, video, Flash och flertal andra källor.

Implementering

Ett webbanalysprojekt börjar med att vi går igenom er organisations behov inom uppföljning och analys. Dessa verksamhetskrav och verksamhetsmål översätts till en rad olika tekniska parametrar som vi på Avantime hjälper till med att implementera på er webbplats. Våra konsulter bistår sedan utvecklarna under utvecklingsprocessen och hjälper till med test/verifiering av den insamlade datan. Därefter tar vi fram rapporter så att ni kan följa och agera utifrån den trafikdata som samlas in från webbplatsen. Under hela implementeringsprocessen och efterföljande förvaltningsfaser finns Avantime med i bakgrunden och hjälper er med utbildning i Adobe Analytics samt med råd och stöd. Vi hjälper även till med identifiering av och ger förslag på optimerande åtgärder som i slutändan ger er bättre avkastning på era onlinebaserade investeringar.

adobe

Delar i Adobes produktplattform

Adobe Analytics – Mycket kraftfull och grafisk presentation av webbstatistik, kampanjhantering och mycket mer. All data ligger oaggregerat, vilket skapar stor flexibilitet.

DataWarehouse – data warehouse verktyg för att bearbeta historisk trafikdata.

Discover – grafisk och mycket lättarbetat data mining verktyg. Analys och segmentering sker i realtid på all insamlad trafikdata.

Survey – ett onlinebaserat enkätsystem som är ihopkopplat med webbstatistik. Trådade frågor och möjlighet att trigga enkäten baserat på olika händelser på webbplatsen.

Test & Target – med Test & Target kan man styra och individualisera erbjudanden och innehåll till sina besökare. Detta sker med automatik beroende på vem besökaren är.

SearchCenter – produkt för hantering av Google AdWords, Facebook Ads och andra PPC system. Smidig hantering av stora mängder kampanjer, annonser och köpta sökord.

Social Analytics – övervakningsverktyg för sociala medier med sentimentfunktionalitet och integrerat med alla vanliga konverteringar i SiteCatalyst.

Genesis – applikationsintegration med många partners, till exempel DoubleClick, Advertising.com etc. Geneis gör det möjligt att hämta och skicka data till de anslutna systemen.

Vill du veta mer om Team Performance?

KONTAKTA OSS

Erik Nettelbrandt

HEAD OF PERFORMANCE

erik.nettelbrandt@avantime.se

Philip Åkerbäck

DIGITAL MARKETING EXPERT

philip.akerback@avantime.se