Webbanalys

Vad är Webbanalys?

Att samla in relevant webbstatistik kan vara klurigt. Vad ska mätas? Hur ska datan tolkas? Vilka siffror är relevanta och hur skapar man rätt rapporter? I vårt arbete som webbanalytiker möter vi varianter av dessa utmaningar varje dag. Webbanalys handlar i grund och botten om att analysera och förstå trafiken till en webbplats med målet att locka rätt besökare.

I kontinuerliga webbanalysmöten undersöker vi våra uppdragsgivares webbstatistik, digitala kampanjer och andra informationskällor med målet att attrahera rätt besökare. Vi kallar dessa möten för webbråd.

System för webbstatistik

Att använda ett webbstatistiksystem som passar de behov, den verksamhet och den organisation man har är en grundförutsättning för att kunna arbeta effektivt med webbanalys.

Avantime Marketing har erfarenhet av flera generationer av webbstatistiksystem och visualisering av data, vilket gör att vi känner till både för och nackdelar med respektive system. Vi är därför ofta med och hjälper våra uppdragsgivare att välja webbstatistikverktyg.

Bland de vanligaste webbstatistikverktygen vi arbetar med idag återfinns bland annat Google AnalyticsMatomo/Piwik och Adobe Analytics.

Byte av webbstatistiksystem på grund av EU-domstolen och Schrems II

För närvarande är det många organisationer som planerar eller står i begrepp att byta system baserat på ”yttre påverkan”, i detta fall EU-domstolens så kallade Schrems II dom. Eftersom Google Analytics är störst på marknaden är det flest Google Analytics användare som är påverkade.

Avantimes erfarna webbanalysexperter har sammanfattat de alternativ och konsekvenserna av respektive alternativ i artikeln: EU-domstolens dom i det så kallade Schrems II-målet påverkar Google Analytics.
Man måste inte sluta använda Google Analytics, men man måste införa vissa tekniska åtgärder om man vill följa lagen.

A/B-tester

För dig som kommit lite längre med webbanalys och digitala kampanjer så är A/B tester ett naturligt nästa steg. Vi hjälper våra uppdragsgivare att optimera de konverteringsflöden som ni har på er webbplats, detta med hjälp av A/B-tester och multivariabla tester som går ut på att man testar olika varianter av ett flöde mot varandra. På så sätt kan vi enkelt se vilken av dem som genererar bäst resultat i form av färre avhopp och fler konverteringar. Inte sällan når vi flera hundra procents förbättringar.

Vi berättar gärna mer!