Visualisering

För att förstå och förenkla webbanalysarbetet så använder vi oss av ett flertal verktyg. I många fall handlar det om att kunna rapportera och visualisera data på ett effektivt sätt.

Att sätta mål och nyckeltal som man sedan använder sig av när man förbättrar sin hemsida är en viktig start. Det kan vara allt ifrån att undersöka hur många som besöker er webbplats, vad de klickar på och även vilket land de kommer ifrån som kanske kan leda till att ni kan utöka er befintliga marknad.

Att sedan visualisera rätt data till rätt personer på ett korrekt och översiktligt sätt är nästa steg. Det innebär ofta att vi skapar upp rapporter eller så kallade dashboards/översiktsrapporter.

Sammankopplat med detta så erbjuder vi det vi kallar för webbråd där vi går igenom datan och kommer med tips kring vad ni kan göra för ”actions” på er sida utefter era uppsatta mål.

Vi erbjuder en bredare rapporteringskurs i Google Analytics. Våra erfarna webbanalyskonsulter och instruktörer lär dig hur du kan ta ut och presentera data och statistik från Google Analytics i olika inbyggda och externa verktyg från Google (visualiseringsverktyget och rapporteringssystemet Data Studio. Om du bara vill fokusera på att lära dig Google Data Studio rekommenderar vi vår Grundkurs i Google Data Studio.

System för visualisering av data

När vi visualiserar data så kan vi använda oss av flera olika verktyg. Våra dashboards och rapporter anpassas efter era önskemål, behov och krav.

De plattformar som ofta ”levererar” data till olika former av rapporter och dashboards är bland annat Google AnalyticsMatomo Analytics och Adobe Analytics, Facebook, Twitter, Instagram, Google Search Console, Google Ads, Bing Ads, Zendesk, olika affärsystem, kundvårdssystem med flera.

Exempel på visualiseringsverktyg som vi ofta arbetar med är:

  • Google Data Studio
  • Microsoft Power BI
  • Geckoboard
  • Unity

Det finns självklart för-och nackdelar med samtliga plattformar och därför hjälper vi på Avantime er att välja det rätta verktyget som passar er bäst.

Att mäta resultat

Det är mycket viktigt att mäta vad man får för resultat av företagets hemsida och marknadsföringsarbete, det vill säga att man mäter och följer upp uppsatta mål.

Exempel på ”händelser” som vi ofta mäter är hur många besökare som klickat sig in på hemsidan från olika marknadsföringskanaler och vilka mål du uppfyller. Självklart mäter vi också vad de har klickat på, vilken sida de väljer att lämna från eller är kortast tid på.

När datan analyseras i de olika verktygen så kommer resultatet upp i realtid i den dashboard/rapporten som vi har skapat upp till er. Detta gör att ni hela tiden ser vilka sidor på er hemsida som era besökare tycker om, och vilka sidor som ni behöver förbättra.

Vi berättar gärna mer!