UX-design ökar din försäljning

Effektiv UX-design ökar din försäljning

Konverterar din hemsida tillräckligt bra? Visste du att UX-design d.v.s. User Experience är en stor orsak till att ett webbprojekt misslyckas? Man brukar räkna med att orsaken till att 68 % av besökarna lämnar en webbplats är att den har dålig design. Effektiv UX-design innebär att man utöver att jobba med interaktionsdesign och användbarhet tar hjälp av marknadsanalys och konkurrentanalys.
”Focus on the user and all else will follow.” – Google

Låt dina kunder visa vägen

Designen på en webbplats ska stödja företagets affärsidé för att bygga varumärke, locka kunder och öka försäljningen. I traditionella företag är webbplatsen ofta en stridbar fråga som många har åsikter kring men i slutändan är det alltid kunden som har det slutgiltiga ordet. En modern webbplats som hjälper besökaren att hitta det den söker skapar en positiv upplevelse som ofta innebär att företagets affärer ökar. Det finns gott om exempel där UX-designen har inneburit stora vinster för företag.

En större e-butik lär ha ökat sin försäljning med 300 miljoner USD årligen genom att ändra texten på en knapp från ”Registrera” till ”Fortsätt” och komplettera med en kort text som förtydligar att man inte behöver skapa ett konto för att bli kund. Bättre användardesign kan också innebära lägre kostnader eftersom kunderna lättare hittar information på egen hand. Säkerhetsföretaget McaFee minskade supportkostnaderna med 90 % när de aktivt började använda UX-research i sina produkter.

Exempel på grafiska komponenter som UX-designers jobbar med

Helheten är viktig för hur webbplatsen upplevs och det finns flera designobjekt att arbeta med.

 • Typsnitt som harmoniserar
 • Knappar och uppmaningar som ökar konverteringen
 • Bilder och fotografier som stödjer webbplatsen
 • Bakgrundsbilder (exempelvis parallax scrolling)
 • Navigeringskomponenter och menyer
 • Puffar och informationsrutor
 • Citat
 • Konverterande formulär
 • Språk
 • Landningssidor
 • Informativa bekräftelsesidor

Genom att kontinuerligt mäta effekten av de olika designobjekten ifrågasätts vedertagna sanningar. Det är lätt att experimentera och utveckla webbplatsen så att den möter besökarens behov och önskemål. En UX-optimerad webbplats innebär oftast att pengarna man investerat kommer tillbaka genom förbättrad konverteringsgrad. Marknadsföringsbudgeten utslagen per kund minskar eftersom investeringen lockar nya kunder även på lång sikt.

Genom kontinuerliga tester och analys av hur besökarna använder sajten ser du vad som fungerar och vad som konverterar. En genomtänkt UX-design leder alltså inte bara till en vackrare upplevelse utan också till bättre genomförsäljning och större varumärkeskännedom.

Vill du utbilda dig inom sociala medier?

Vi berättar gärna mer!