Förvaltning

Där hållbarhet och förbättring möts

För oss handlar det om att inte bara bygga och lansera, utan att också vårda och optimera. Vi tar hand om din digitala närvaro med omsorg och strävar efter att göra den ännu bättre. Vi ser till att din digitala plattform förblir stark, snabb och relevant över tiden.

Vad vi gör

Avantimes supportprocess är effektivt strukturerad för att erbjuda högkvalitativ service till våra kunder. Vi jobbar kring några nyckelelement i hur vi arbetar med support.

Aktiv prioritering

Vi placerar alltid våra kunders behov i första hand och prioriterar ärenden baserat på deras påverkan och brådska.

Effektiva processer

Vi strävar alltid efter att ha effektiva ärendehanteringsprocesser för att minimerar väntetider.

Transparens och kommunikation

Vi tror att en nyckel till framgång och ett bra samarbete är att vi kommunicerar tydligt om status och förväntningar.

Vi erbjuder

Förvaltning

Vad vi gör

Se case

Kontakta oss

Samarbeta med oss!