Webbanalys

Webbstatistiksystem

Avantime har arbetat med olika webbstatistiksystem sedan flera systemgenerationer tillbaka. Vi arbetar dagligen med olika webbanalysfrågor och vet vilka system som kan besvara dessa bra/enkelt, där det är svårt att få fram svar och där det inte går. Vi arbetar främst med webbstatistiksystemet Google Analytics från Google och Adobe Analytics från Adobe och hjälper även många kunder med andra webbstatistikverktyg såsom Matomo och Webtrends.

Implementera webbstatistikverktyg

Ett webbstatistikprogram av mer avancerad typ, där data hämtas från ett webbpubliceringssystem för att därigenom förbättra möjligheten till webbanalys, kräver i allmänhet hjälp med implementering. Avantime hjälper dagligen uppdragsgivare med denna typ av installationer.

Vi får ofta frågor kring specifika områden som våra uppdragsgivare vill mäta tillexempel hur man bär sig åt för att identifiera utgående länkar/exitlänkar och/eller brutna länkar på en webbplats. I princip allt går att mäta.

Rapporter & Rapportframtagande

Att hitta och ta fram rätt rapporter är en väsentlig del i webbanalysarbetet. Vi hjälper våra uppdragsgivare med rapportframtagande för att läsa av datan.

Analysera och tolka webbstatistikrapporter

Att ta fram rapporter ur statistikverktyget är en sak, att analysera och därefter agera på det som webbstatistiken talar om för dig är en annan. Läs mer om att analysera och tolka trafikdata.

Utbildning webbstatistiksystem

Avantime håller regelbundet utbildningar inom webbanalys och/eller i kombination med webbstatistikverktyg som Google Analytics. Våra uppdrag med webbråd präglas generellt även det av en hög grad av kunskapsöverföring, rådgivning och benchmarking.

Vill du utbilda dig inom webbanalys?

Vi berättar gärna mer!