Growth Marketing Byrå

Avantime hjälper ditt företag att växa

Growth Marketing går ut på att med hjälp av långsiktiga strategier och mål baserade på data och mätning skapa stadig tillväxt för företag.

För oss som Growth Marketing byrå handlar våra uppdrag oftast kring att skapa fler leads och ökad försäljning.

I begreppet Growth Marketing ingår bland annat:

Våra konsulter på Avantime hjälper ditt företag att växa med hjälp av skräddarsydda lösningar för Growth Marketing. Vi kan erbjuda helhetslösningar såväl som punktinsatser för att öka tillväxten för ditt företag.

Kontakta oss för en fri konsultation!

webbanalys

Varför Growth Marketing?

Med hjälp av Growth Marketing skapar vi en hållbar tillväxtstrategi med tydliga, mätbara mål för ditt växande företag.

Vi analyserar och följer upp viktiga områden, identifierar nyckeltal och ser till hela kundernas köpresa från tanke till köp, men också efter köpet. Insikterna från dessa mätningar ligger sedan till grund för vårt Growth Marketing-arbete framåt.

Vi använder oss av  teknikområden som Marketing Automation, SEM, SMM, SEO, Programmatic-marknadsföring och konverteringsoptimering för att nå ut till dina potentiella och befintliga kunder med rätt budskap, vid rätt tid, i rätt kanal.

Growth Marketing vs Growth Hacking

Growth Marketing är en bredare strategi för marknadsföring med fokus på lönsamhet, varumärkeskännedom och kundlojalitet.

Growth Hacking kan vara en del av Growth Marketing. Growth Hacking handlar om att med små medel uppnå en snabb, ofta tillfällig tillväxteffekt i företaget. Ett exempel på detta kan vara ett viralt inlägg i de egna kanalerna eller liknande.

Growth Marketing däremot ser till hela marknadsföringsstrategin som ett led i att skapa större hållbar tillväxt eller lönsamhet ur ett längre tidsperspektiv, både gällande nya kunder och befintliga och återkommande kunder. Det fokuserar också på bibehållandet av befintliga kunder och hur man skapar en lojal kund.

Vill du också få fler lojala kunder? Kontakta oss på Avantime så hjälper vi er!

Vill du utbilda dig inom webbanalys?

google laptop

Fördelar med Growth Marketing

  • En bred, långsiktig tillväxtstrategi med stort kundfokus.
  • Datadrivna beslut baserade på mätningar och fakta.
  • Riktade och anpassade insatser för att nå nya kunder ur din målgrupp där de befinner sig.
  • Träffsäker annonsering med hjälp av AI och avancerade algoritmer.
  • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter.

Få kostnadsfri rådgivning

Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv kort vad du behöver hjälp med i formuläret nedan, så återkommer vi så snart vi kan med förslag på tid för en kostnadsfri rådgivning.